Få et overblikk på ditt marked med bare ett enkelt klikk

LiveStat

Realtidstatistikk

Statistikken bygger på nåtidens oppdateringer og er prosjektbaserte.

Ranking og fylke

Hvor skjer det mest, hvilke aktører er de mest aktive og største innen ulike geografier, prosjektsegment og virsomhetsområder.

Relasjonsanalyser

Få full kontroll på aktørenes relasjoner og koblinger mellom bedriftene.

LIVEStat er det fremste verktøyet innen byggebransjen for deg som trenger en nøyaktig oversikt over byggeprosjektmarkedet.

Her kan du, med bare noen få klikk, enkelt få et relevant bilde av ditt forretningsområde i klikkbare og visuelle grafer.


Klikkbare og dynamiske grafer

Informasjon er i sanntid, og grafene oppdateres automatisk når du endrer din filtrering eller klikker på et spesifikt fylke, målgruppe eller kategori. 

Få kontroll på ditt marked!

Du får kontroll på prosjektmarkedet og utviklingen, samt hvordan relasjonene er mellom andre aktører i prosjektmarkdet. Hvem jobber med hvem, hvilke er de mest aktive, hvem er størst innen ulike prosjektsegment og virksomhetsområder. Tjenesten er dessuten utrolig enkel å navigere i, som igjen er tidsbesparende når underlaget skal presenteres for andre.

Om Oss

Byggfakta har som visjon å være den norske byggenæringens markedskanal for nye forretningsmuligheter. Vår forretningsidé er å etablere kontakter mellom kjøpere og selgere av produkter og tjenester på det norske bygg- og anleggsmarkedet. Vi skal dermed skape økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet for alle parter.


Byggfakta 2020 © All Rights Reserved BYGGFAKTA AS.